A Magyar Édességgyártók szövetségének céljai

Az édességgyártás általános üzleti érdekeinek segítése és védelme, tanácsadás és támogatás minden érintett tag részére.

Az édességgyártás közös érdekeinek képviselete, kapcsolattartás a hatóságokkal, kereskedelmi és egyéb intézményekkel országos és nemzetközi szinten.

Az édesiparra vonatkozó szakmai ajánlások kidolgozása és az illetékes hatóságokhoz, intézményekhez történő benyújtása, különös tekintettel az élelmiszerszabályozásra.

Információadás az érdekelt feleknek az édességgyártással kapcsolatban és szakmai információgyűjtés.

Együttműködés a tudományos és oktatási szférával.

Az édesiparra vonatkozó szakmai ismeretek terjesztése, a tagság informálása az ipart érintő kérdésekről, valamint az ipar fejlődésének és jó hírnevének elősegítése az édesipari termékekkel foglalkozók, azzal kapcsolatban álló személyek között az egyetértés és a jó munkakapcsolatok támogatásával.

Olyan piaci környezet elősegítése Magyarországon, amely a hazai édességgyártás növekedését támogatja.

Olyan törvényi háttér elérése, amely hatékonyan visszaszorítja az illegális importokat.

A Magyarországon gyártott termékek külföldi piacra jutásának elősegítése.

A magyar édességgyártás általános versenyképességének növelése.

A versenyjog által megengedett kereteken belül az alapanyag beszállítókkal szembeni tárgyalási pozíció átfogó javítása, érvényesítése.

A magyarországi édesipari termékgyártás tekintélyének megőrzése és erősítése, egységes minőségpolitika kialakítása, minőségi színvonal tartása.

A munkaadói oldal képviselete a szakágazati párbeszédben.

A Szövetség PR tevékenységének szervezése, koordinálása, az édességek egészséges táplálkozásban betöltött szerepének megismertetésére.

Egységes kommunikáció és összehangolt kapcsolattartás a médiával.

 

Tab